Till innehåll på sidan

Vårt arbete med Matsvinnet

Akalla Grundskola blev hösten 2013 utvald till pilotskola i Stockholms stad när det gäller att arbeta med skolans matsvinn. Svinnprojektets syfte var att aktivt jobba med att minska svinnet på skolan. Stockholms stad serverar ca 80 000 portioner om dagen vilket gör att vi kan göra stor skillnad genom att minska på matsvinnet. Projektet avslutades i mars 2014.

Det finns tre områden som är lätta att mäta och se hur stort svinn vi har: 1) Svinnet i köket när maten lagas. 2) Vid serveringen [där det ska finnas en hel buffé med mat och sallad även till dem som kommer sist]. 3) Vi mäter också hur mycket mat våra gäster slänger från tallriken, ”tallrikssvinn”.
Under projektet minskade svinnet på pilotskolorna med i genomsnitt 23 procent. För Restaurang Kraftverkets del lyckades vi minska svinnet med 47 % och svinnet har minskat ännu mer efter att projektet avslutats.
Vi har fortsatt arbetet för att se om vi kan hålla dessa fina siffror också framöver. Under senare delen av våren 2014 fortsatte därför mätningarna och de pågår också under hösten.  Vi hoppas kunna se en bestående skillnad.
Diagrammet nedan visar hur vi successivt minskat den mat som slängs. Den blå siffran är kökets svinn ihopslaget med serveringssvinnet medan den gröna stapeln visar den mat som våra gäster tagit till sig men inte ätit upp, ”Tallrikssvinn”. Den gula stapeln markerar det totala svinnet i kilon räknat. Totalt har vi minskat med 57 % från den första mätperioden.

Från början visste ingen varför vi mätte svinnet men nu är hela skolan medveten om varför man ska äta upp sin mat. Genomsnittligt kastar vi 28 g mat per portion som serveras. Den genomsnittliga siffran, som är framtagen för hela Sverige, är 60g per portion.

 

 

foodwaste = money waste

Hur har vi gjort?

Vårt program innehåller flera steg: muntlig information till lärare och elever, tre olika skyltar både vid ingången och inne i restaurangen liksom ett anslag med resultatet för respektive vecka.

 Till att börja med informerades alla pedagoger på uppstartsdagen inför vårterminen för att sen vidare kunna  informera varför det är viktigt att alla våra matgäster äter upp den mat de tar till sig.

Alla gäster alltid är välkomna att hämta mer. Dessutom visades denna lilla film:

Dessutom sattes en skylt upp innan serveringen som en påminnelse. Den innehåller fem punkter:
  • Kolla först vad det är för mat.
  • Känn efter hur hungrig du är.
  • Ta bara så mycket mat som du orkar äta.
  • Du får gärna hämta en gång till om du vill ha mer.
  • Och ät upp den mat du lagt på tallriken!
Nästa skylt står ovanpå buffén och påminner matgästerna om att de bara ska ta så mycket de orkar äta upp. De är alltid välkomna att hämta mer mat om de tyckte att det var gott och inte blev mätta.
Sista skylten står på bordet som en slutlig påminnelse: ”Tänk på att äta upp maten på din tallrik. Tack!”.
För att alla ska kunna se hur det går så skrivs resultatet upp vecka för vecka. För våra äldre gäster redovisas både kilo och procent och för de yngsta gästerna ritas enkla gubbar, antingen med glada eller ledsna miner beroende på resultatet.

 

 

 

Dela:
Kategorier: