Till innehåll på sidan

Vårt arbete med Matsvinnet

Akalla Grundskola blev hösten 2013 utvald till pilotskola i Stockholms stad när det gäller att arbeta med skolans matsvinn. Svinnprojektets syfte var att aktivt jobba med att minska svinnet på skolan.

Det finns tre områden som är lätta att mäta och se hur stort svinn vi har: 1) Svinnet i köket när maten lagas. 2) Vid serveringen [där det ska finnas en hel buffé med mat och sallad även till dem som kommer sist]. 3) Vi mäter också hur mycket mat våra gäster slänger från tallriken, ”tallrikssvinn”.
Under projektet minskade svinnet på pilotskolorna med i genomsnitt 23 procent. För Restaurang Kraftverkets del lyckades vi minska svinnet med 47 % och svinnet har minskat ännu mer efter att projektet avslutats.
Vi har fortsatt arbetet för att se om vi kan hålla dessa fina siffror också framöver. Under senare delen av våren 2014 fortsatte därför mätningarna och de pågår också under hösten.  Vi hoppas kunna se en bestående skillnad.
Diagrammet nedan visar hur vi successivt minskat den mat som slängs. Den blå siffran är kökets svinn ihopslaget med serveringssvinnet medan den gröna stapeln visar den mat som våra gäster tagit till sig men inte ätit upp, ”Tallrikssvinn”. Den gula stapeln markerar det totala svinnet i kilon räknat. Totalt har vi minskat med 57 % från den första mätperioden.

Från början visste ingen varför vi mätte svinnet men nu är hela skolan medveten om varför man ska äta upp sin mat. Genomsnittligt kastar vi 28 g mat per portion som serveras. Den genomsnittliga siffran, som är framtagen för hela Sverige, är 60g per portion.

 

 

Dela:
Kategorier: