Elevhälsa

Antal: 3

 • Elevhälsa

  Elevhälsa handlar om specialpedagogiska, psykosociala, psykologiska och medicinska insatser som riktar sig till eleverna.

 • Elevdemokrati

  Elevdemokrati - De olika råden på skolan

  Eleverna ska fostras i en demokratisk anda i skolan och det sker på olika sätt.

  Den formella demokratin ser ut som följande:

  • Klassråd – leds av mentorerna
 • Anmäl frånvaro

  Som vårdnadshavare ska du rapportera frånvaron före kl 08.00