Studie- och yrkesvägledning

Antal: 1

  • Studie och Yrkesvägledare

    Studie- och yrkesvägledning är processinriktad och syftar till att den enskilde individen lättare ska kunna lära sig fatta beslut utifrån sig själv och göra val som är väl underbyggda och medvetna.