Studie och Yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledning är processinriktad och syftar till att den enskilde individen lättare ska kunna lära sig fatta beslut utifrån sig själv och göra val som är väl underbyggda och medvetna.

Val till utbildning och yrke sker vid flera tillfällen i livet och studie- och yrkesvägledning syftar till att underlätta för individer att välja utbildning, yrke eller karriär. Främst arbetar skolans SYV mot årskurs 9 i och med att de ska söka till gymnasiet. Det är ett viktigt val som de gör och då behöver eleverna stöttning för att de ska bli trygga i sitt val.

Skolans SYV heter Fatimah Aboueloula och kan kontaktas på

fatimah.aboueloula@stockholm.se.

Dela: