Till innehåll på sidan

Skolans regler

 • Nolltolerans råder mot alla typer av våld och kränkningar. Gäller även skojbråk.

 • Det är förbjudet att fotografera eller filma på skolan.

 •  Skolan är skofri och eleverna bör ha inneskor.

 • Ytterkläder som t ex jackor och mössor/kepsar förvaras i Skåpet/kapprum under skoldagen.

 •  Skolan är godis- och läskfri.

 •  Det råder nötförbud på skolan.

 •  Inga elever får vara i skolans lokaler utan tillsyn av skolans personal.

 •  Besökare måste anmäla sig i skolans reception.

 •  Borttappat eller förstört skolmaterial ersätts av eleven.

 • Skolan har mobilfri idrott. Inga mobiltelefoner får medtagas till Idrottshallen/omklädningsrum.

 • Personliga tillhörigheter/värdesaker (t ex mobiltelefoner) ersätts inte av skolan och bör därför lämnas hemma.

 •  Parfym och deodorant kan orsaka allergiska reaktioner och bör användas sparsamt eller inte alls.

 •  Rökning är förbjudet på skolans område.

 • Aktiviteter som cykling, skateboard, snöbollskastning utövas inte på skolans område. Fotboll spelas på fotbollsplanen.

 

F-5

 • Eleverna är ute under alla raster. Läraren kan göra undantag, men ansvarar då för att eleverna inte är ensamma i skolans lokaler.

 • Eleverna lämnar inte skolans område utan tillstånd.

 • Mobiltelefoner hålls avstängda under hela skoldagen.

 

OM DU BRYTER MOT ORDNINGSREGLERNA GÄLLER FÖLJANDE:

1. Samtal mellan personal – elev
2. Samtal hem
3. Vid upprepade förseelser kallas elev och förälder till skolan för samtal
4. Sker ingen förbättring informeras skolledningen

Dela:
Kategorier: