Skolledning

Skolledningen utgörs av Alice Horsman (rektor), Johan Michaelson (bitr.rektor), Vibeke Eriksson samt Marika Karlsson (verksamhetsledare för fritidshemmen)

Säkrast är att boka en tid med respektive person om det är något speciellt du vill ta upp. 

Ett par gånger om året publicerar vi dessutom rektorsbrev, där du kan läsa om höjdpunkterna från läsåret som gått.

Du finner rektorsbreven samt annan information i nyhetsarkivet.

Antal: 6