Till innehåll på sidan

Om skolan

Akalla Grundskola F-9

Akalla Grundskola är en tvåparallellig F-9 skola som ligger i Akalla i ytterkanten av norra Järvafältet. Skolan har ljusa, fina lokaler, ett eget tillagningskök och ligger i nära anslutning till naturen och Akalla gård.  Vi har fyra fritidshemsavdelningar, en för varje årskurs skolåren F-3 samt eftermiddagsverksamhet för våra mellanstadieelever. På skolan går för närvarande ca 508 elever.

Majoriteten av skolans lärare är legitimerade och på varje fritidshemsavdelning arbetar minst en utbildad förskollärare eller fritidspedagog/lärare i fritidshem tillsammans med barnskötare. Skolan har ett välutrustat och bemannat skolbibliotek och god tillgång till digitala verktyg och resurser. Alla elever har tillgång till en digital enhet, iPad eller dator, att använda i det dagliga pedagogiska arbetet. 

Akalla grundskola ska vara en skola dit alla går med glädje, vi har eleven och dess lärande i fokus. Arbetet på skolan genomsyras av värdeordet KRAFT som står för följande:

K- KUNSKAP
R- RESPEKT
A- ANSVAR
F- FRAMTID
T- TRYGGHET

Skolan har ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, skolpsykolog, kurator, SYV samt flera speciallärare och specialpedagoger.

Skolans övergripande enhetsmål är: En god lärmiljö med lärande och undervisning som är tillgänglig för alla.

 

Kategorier:
Ingress: 
Akalla Grundskola F-9