Om skolan

Akalla Grundskola F-9 var för tre år sedan två skolor: Stenhagsskolan, en låg- och mellanstadieskola, samt Akallaskolan, en högstadieskola. From vårterminen 2013 finns vi under samma tak i den helt ombyggda Stenhagsskolan som då också fått vårt nya namn Akalla Grundskola F-9. 

Under de tre år som skolorna har haft gemensam skolledning och organisation har man utarbetat en ny värdegrund som vi sammanfattar i ordet KRAFT.

K för KUNSKAP
R för RESPEKT
A för ANSVAR
F för FRAMTID
T för TRYGGHET

I vår folder om skolans värdegrund och ordningsregler förklarar vi vad vi menar med dessa ord.

I Akalla Grundskola går c:a 480 elever, två klasser i varje årskurs. Vi har fyra fritidsavdelningar, en för varje årskurs i skolåren F-3. Dessa finns inne i skolans lokaler utanför respektive klassrum.

Akalla Grundskola ligger i anslutning till naturen på Järvafältet och Akalla gård som vi gärna använder i undervisningen och på fritidstid.

Alla våra lärare är utbildade och på varje fritidsavdelning har vi antingen en förskollärare eller en fritidspedagog.

Skolan har ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, skolpsykolog och speciallärare och specialpedagoger.

Kategorier: