Till innehåll på sidan

Rektors sommarbrev till elever, vårdnadshavare och personal

KLICKA OCH LÄS MER

Snart är det dags för ett efterlängtat sommarlov som sträcker sig från 10 juni till skolstarten den 19 augusti 2020. 

Denna vårtermin har vi utmanats mer än vi förväntade oss då vi behövde ställa om, lära nytt och hjälpas åt ännu mer på grund av utbrott av Covid-19 i världen. Skolledningen tackar elever, personal och vårdnadshavare för allt stöd och hjälp i denna nuvarande situation. Vi vet ännu inte hur sommaren eller höstterminen kommer att påverkas av Corona (Covid-19). I det osäkra läget är det av vikt att vi har en planering på plats för att kunna möta olika scenarier. Om inget annat beslutas är det ordinarie verksamhet som gäller med inriktningen att vi fortsatt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att samma försiktighetsprinciper och rutiner som nu är på plats i vår skola även gäller i sommar och under höstterminen.  

Det är viktigt att fortsätta det goda arbetet som görs för att höja kunskapsresultaten.  Kunskapen tycker vi, all personal på Akalla Grundskola, gör rum större, utsikter längre och själva livskänslan rikare. Det gör också att man kan knyta an till människor. Högre utbildning ger högre inkomster, bättre hälsa, längre liv och större kontroll över sin livssituation. För att ta resan mot lärande vidare har vi medvetet och systematiskt arbetat med vår värdegrund under hela läsåret. Vi kommer fortsätta jobba med värdegrundsarbetet som är en förutsättning för att lärande ska ske. 

Vi har satt upp som mål att vi ska fortsätta arbeta för en god lärmiljö med undervisning och lärande som är tillgänglig för alla på vår skola. Då vi från elevhälsan har haft förmånen att intervjua elever från alla årskurser är det härligt att få höra vad ni elever tycker om undervisningen. Ni uppskattar att det finns fler vuxna både i- och utanför klassrummet som ni får hjälp och stöd från. Ni berättar också att Kahoot är roligt och att ni får motivation genom att tävla i frågesport samt när ni bland annat lär er skillnad mellan nutid och dåtid använder ni er av fysisk aktivitet istället för att bara svara på frågor. De råd ni elever ger för att ytterligare höja motivationen för lärandet är att ni i större utsträckning får vara med och tycka till om ert skolarbete.  

Vi, personal, elever och vårdnadshavare kommer att tillsammans fortsätta vårt utvecklingsarbete för att förbättra den pedagogiska-, fysiska- och sociala lärmiljön.  

Vi vill tacka er alla elever, vårdnadshavare och personal för detta läsår och även passa på att tacka för alla synpunkter och återkoppling som vi får till skolan. Genom vårt samarbete med alla berörda och genom vår gemensamma dialog bland annat i föräldraråd och i andra samarbetsforum hjälps vi alla åt att skapa en god lärmiljö med undervisning och lärande som är tillgänglig för alla. 

Nu är det dags för er elever att springa ut på ledighet och sommarlovstanka er fulla med ny energi och nya upplevelser tills vi ses igen. 

Bästa elever och vårdnadshavare, vi önskar er en skön och vilsam sommar! 

Skolledningen 

 

Skolstart hösttermin 2020

Läsårsstarten är den 19 augusti för samtliga elever.

Samling kl.9.00 vid flaggstången på skolgården.

Skoldagen slutar kl.11.00.

 

          Obs! Lunch serveras endast för Fritidshemsbarn F-3

           samt Stenisbarnen.

 

 

Dela:
Kategorier: