Julbrev 2017 från Rektor, Johan Michaelson

Julbrevet 2017  

Höstterminen är nu avslutad och alla behöver få några dagar ledigt från skolan. En del av de yngre eleverna kommer att vara på fritids några dagar till. Av erfarenhet vet jag att lovdagarna på fritids är uppskattade då de har möjlighet att göra saker som annars är svåra att genomföra.

Som ni kanske vet så håller skolan på att rekrytera en ny rektor efter Ulf. Tillsvidare är det jag som fortsätter som vikarierande rektor tills det är klart med vem som får uppdraget på skolan.

Tidigare i höstas skrev jag till er och berättade att vi har 4 områden som vi ska utveckla under läsåret efter en rapport från Skolinspektionen. Ni undrar säkert vad vi har gjort rent konkret angående det. Bland annat är det följande:

  • Implementerat en ny lektionsstruktur (7-9)
  • Tagit fram nya regler för att skapa en bättre lärandemiljö och en tryggare skolgång för alla på skolan.
  • Utvecklat skolans trygghetsgrupp för att stötta lärarna i arbetet när det gäller kränkningar, både förebyggande och när det har skett någon form av kränkning.
  • Börjat med lektionsobservationer (7-9) för att lärarna ytterligare ska kunna utveckla och anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar.

Det är lärarna och mentorerna som arbetar närmast eleverna och har den största påverkan på elevernas lärande och utveckling. Det är även de som i första hand kan stötta och hjälpa till med tryggheten för eleverna när det behövs.

 

Vårterminen börjar med en studiedag den 10/1 2018 som innebär att eleverna är lediga och fritids är stängt.

Första skoldagen är med andra ord 11/1 och då  går eleverna i skolan enligt sina scheman.

 

Med de här orden vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

Johan Michaelson

Vikarierande rektor

Dela:
Kategorier: