Höstbrev från Rektor, Johan Michaelson

Rektorsbrevet 20170925

Nu har det gått drygt 5 veckor av terminen och allt börjar fungera som det är
tänkt med scheman, salar och undervisningen. Det är alltid en hektisk tid i
starten av ett nytt läsår.

De första veckorna pratade personalen mycket om skolans regler och hur vi ska
vara mot varandra här i skolan. Vi är ca 460 elever plus vuxna och då är det
viktigt att alla vet vad som förväntas av dem. Reglerna har kommunicerats på
elevråden i våras. Nytt för i år är att det är rektorn som kommer att hålla i
skolans elevråd för att kunna kommunicera med eleverna på ett bättre sätt.

Vi har utvecklat arbetet för vår Trygghetsgrupp för att säkerställa att elever som
blir utsatta av någon form av kränkning får den hjälp som behövs. På
föräldramötet i höstas gick vi igenom lite olika dokument som ni föräldrar
behöver ha vetskap om. Titta gärna igenom dokumentet som handlar om besök
på skolan. Det finns att läsa på skolans hemsida
(http://akallagrundskola.stockholm.se/)

Skolan arbetar mycket med språket och ett sätt att utveckla det är att läsa
böcker. Uppmuntra era barn till att läsa helt enkelt!

I våras var skolinspektionen (en statlig myndighet) på vår skola utifrån att de
granskar alla skolor i Sverige. De såg att vi gör många bra saker, men att det
finns vissa områden som vi behöver bli bättre på. Det som vi måste förbättra är
följande områden:

  1.  Alla elever ska ges ett aktivt lärarstöd på lektionerna i samtliga ämnen.
  2.  Ingen elev ska tillåtas att sitta vara passiv på lektionerna.
  3. Elever ska inte störa varandra underlektionerna.
  4. Alla vuxna på skolan ska reagera om eleverna kränker varandra på något sätt.

Skolan har som uppdrag att förbättra det här och att utveckla sin undervisning.
Det ska ske bl a genom att lära av varandra och att utbyta erfarenheter. Prata
gärna med mentorerna om vad det innebär också.

 

Ha en skön höst!
Johan Michaelson
Vikarierande rektor

Dela:
Kategorier: