Sommarbrev från Rektor, Johan Michaelson

Ännu ett läsår har gått och eleverna har ett sommarlov att se fram emot innan höstterminen börjar i augusti för de flesta. Eleverna i år nio slutar grundskolan och många går vidare till studier på gymnasiet.

Året som gått har på skolan präglats av att vi har utvecklat användningen av IT genom att alla elever från år 5-9 har haft tillgång till en egen iPad. De äldre eleverna har haft möjlighet att ta hem sin iPad medan de yngre har haft den i skolan. Våra yngsta elever har börjat lära sig att läsa och skriva genom en metod som heter ASL (Att Skriva sig till Läsning). Vi kommer till hösten att fortsätta det arbetet på skolan för just år F och 1.

Fritidsverksamheten har präglats av ett fortsatt arbete gällande rastaktiviteter på lunchrasten. Då finns det personal ute som organiserar aktiviteter för eleverna för att på det sättet skapa meningsfulla raster för eleverna och på det sättet öka trivseln på skolgården. På liknande sätt skapar Kuren bra förutsättningar för social samvaro för eleverna i år 6-9 genom att vara med eleverna på rasterna. Naturligtvis sker alla dessa aktiviteter i samarbete med lärare och övrig personal på skolan.

Till hösten har vi nya utmaningar att se fram emot. Det kommer då att vara nya klasser i år 1, 4 och 7 på skolan utifrån skolans sätt att arbeta med grupperna för att skapa så bra förutsättningar för alla elever som möjligt.

Tyvärr är jag inte med på avslutningen utan det här brevet får bli mitt ”Sommartal” till er alla.

 

Höstterminen börjar den 16 augusti klockan 09.00.

År F-5 börjar med samling på skolgården, sök upp skylten med klassens namn.

År 6-9 samlas i klassrummen i enlighet med skyltning på skolan.

 

Den 17 augusti är det läsning enligt schemat som delas ut på uppropet.

 

Med de här orden vill jag önska er alla en skön sommar!

Johan Michaelson
Vikarierande rektor

Dela:
Kategorier: