Sommarbrev från Rektor, Ulf Berg

Stockholm 2016-06-02

 

Bästa föräldrar!

 

Jag vill tacka er alla för ett bra läsår tillsammans med era barn! Vi har lärt oss mycket saker tillsammans och fortsätter att utveckla vår fina skola till en ännu bättre skola.

Läsning och språkutveckling är nyckeln till all utbildning. Därför har vi år satsat extra på läsningen, framför allt de första skolåren. Där ingår bland annat läsläxor, perioder med intensivläsning, ett bra utbud på böcker i våra bibliotek och återkommande uppföljning av barnens läsutveckling.

Fritidshemmen fortsätter, att på ett framgångsrikt sätt, utveckla sina verksamheter i samklang med skolan.

I de lägre åldrarna kommer vi nästa år att satsa på ett trelärarsystem som vi hoppas ska höja resultaten ytterligare. Förskoleklassen kommer att ha en nystart med ett lite nytt upplägg i förhoppningen om att barnen ska vara ännu bättre rustade inför sin start i ettan.

Det särskilda stödet i år 4-9 kommer vi att försöka utveckla på olika sätt för att höja resultaten för så många barn som möjligt.

Biblioteket kommer framöver mer att fungera som ett Mediatek. En del i den satsningen är att vi ska satsa på att alla elever i år 7-9 ska ha egna iPads. Detta för att bättre kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett mer varierat sätt.

Vi har under året haft besök av skolinspektionen och vi avvaktar deras beslut innan vi gör den slutgiltiga prioriteringen av vad vi ska utveckla under kommande år.

Vår grundsärskola har även den under året haft besök av inspektionen och beslutet och feedbacken vi fick därifrån var till övervägande del mycket gott.

 

Terminen börjar igen torsdag 18 augusti klockan nio. År F-6 samlas vid flaggstången kl 0900 och 7-9 går till sina klassrum.

 

Ha en fin sommar och väl mött i augusti!

 

Ulf Berg

Rektor

 

Dela:
Kategorier: