Grundsärskolan Sveaborg

Sveaborg är en grundsärskola för elever med omfattande funktionsnedsättningar på tidig utvecklingsnivå, skolår F-9.
Skolan finns mitt i den fina naturen bredvid Järvafältet i Akalla, har en samlad skoldag, 8:30 – 14:30 och för de som så önskar erbjuder vi fritidsverksamhet.

Sveaborgsskolans undervisning och fritidsverksamhet utgår från varje elevs individuella behov.
Vi arbetar utifrån grundsärskolans läroplan med inriktning mot träningsskolans ämnesområden. På skoltid arbetar vi ofta ”en till en” men vissa aktiviteter sker i grupp och eftersträvar både ett socialt samspel och ett individuellt arbetssätt.

Varje individ är unik och behöver sin speciella inlärning och träning.
Det är viktigt att eleven får uppleva ett socialt sammanhang och på så sätt få möjlighet att känna gruppgemenskap.
Vi försöker vara lyhörda för elevens kommunikationssätt och tolka det, samt utveckla förmågan till kommunikation. På så sätt kan eleven få uppleva sin egen möjlighet att påverka sin situation.

De motoriska funktionerna är mycket viktiga, de tränas ofta och regelbundet.
Vi har ett nära samarbete med elevernas habiliteringspersonal.
Alla elever har en individuell utvecklingsplan som läraren upprättar tillsammans med föräldrar utifrån elevens behov och förutsättningar.
Sveaborgs fritids kompletterar skoldagen och erbjuder en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från varje enskild elevs behov.
Utevistelse är högt prioriterad och ger förutom frisk luft barnen en möjlighet att lära känna sin närmiljö och skapa sociala kontakter med andra barn.
På loven har vi ett fast veckoschema där vi förutom den dagliga utevistelsen har med motorik, musik, gruppmotorik, utflyktsdag, rullstolsdans och bakning.

 

Dela:
Kategorier: