Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Elevhälsa handlar om specialpedagogiska, psykosociala, psykologiska och medicinska insatser som riktar sig till eleverna.

I elevhälsoteamet ingår skolans rektor, biträdande rektorer, kurator, psykolog, skolsköterska, representant för Kuren, SYV och representanter från skolans specteam.  De har ett uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Som ett led i detta är elevhälsoteamet involverade i de hälsofrämjande främjande insatserna som görs på skolan varje år.

Elevhälsoteamet är också med i utformningen av de förebyggande åtgärderna som skolan gör utifrån de riskområden som framkommit under det kartläggande arbetet som bedrivs till stor del genom representanter från EHT.

 

Dela: