Till innehåll på sidan

Elevdemokrati

Eleverna ska fostras i en demokratisk anda i skolan och det sker på olika sätt som beskrivs här.

Elevdemokrati - De olika råden på skolan

Den formella demokratin ser ut som följande:

  • Klassråd – leds av mentorerna
  • Elevråd – leds av skolans rektor och bitr. rektor
  • Matråd – leds av kökschef
  • Fritidsråd – leds av medlem i fritids utvecklingsgrupp

Till varje råd ska det finnas en fast dagordning och varje möte dokumenteras i ett protokoll.

Råden har regelbundna möten under läsåret. Till varje möte finns det en fast dagordning som är väl känd av mötesdeltagarna och mötet dokumenteras i ett protokoll. Ansvar för att vara ordförande och sekretera utökas med elevernas ålder och förmåga att ha dessa roller. De utses med stöd av personalen.

Sedan har eleverna även ha inflytande på undervisningen och det som händer i klassrummen utifrån ett större ansvar desto äldre eleverna blir.

Dela:
Kategorier: