Till innehåll på sidan

Anmäl frånvaro

Instruktioner för frånvarorapportering

Som vårdnadshavare ska du rapportera frånvaron före kl 08.00 på ett av följande sätt:

1. Skicka ett sms till tel: 0730121740

(om du registrerat dig i Skolwebben)

    Avser heldag:
    Anmäl att ditt barn ska vara borta en heldag vid sjukdom genom att skicka barnets personnummer
    Ex: ( ÅÅMMDD-NNNN ). Obs! Glöm inte bindestrecket i personnumret.

   Avser del av dag:
   Anmäl att ditt barn ska vara borta del av dag genom att skicka barnets personnummer samt klockslag, från och till.
   Ex: ( ÅÅMMDD-NNNN 1100-1200 ). Obs! Glöm inte bindestrecken och mellanslaget.

2. Anmäl direkt i Skolplattformen

3. Ladda ner appen "Anmäl frånvaro"

(den kan användas även om du har flera barn som går i olika skolor, eftersom barnets personnummer är kopplat till respektive skola)

Kom igång

För varje dag som eleven är frånvarande måste det göras en frånvaroanmälan.

 

 

Dela:
Kategorier: