Skolans regler

 • Eleverna i år F-5 är ute alla raster.
 •  Skolan är skofri och eleverna skall ha tofflor.
 • I matsalen och i klassrummen  har vi inte jackor, mössor eller kepsar på oss.
 • Inga elever från år F-5 ska vistas i skolans lokaler utan tillsyn av personal.
 • Eleverna skall använda ett vårdat språk.
 • Borttappat eller förstört skolmaterial ska ersättas.
 • Mobiltelefoner eller andra dyrbara personliga tillhörigheter ersätts inte av skolan om det skulle försvinna eller utsättas för skadegörelse under skoltid.
 • Elever år F-5 lämnar mobiltelefoner avstängda till läraren under skoldagen. För elever år 6-9 gäller att mobiltelefoner eller annan störande utrustning ej får användas under lektionstid. Om detta överträds tas mobilen om hand av läraren. Eleven kan därefter kvittera ut mobilen hos biträdande rektor/expeditionen.
 • Fotboll spelas på fotbollsplanerna
 • Rökning är förbjuden på skolans område enligt lag. Det är också enligt lag förbjudet att sälja tobak till barn under 18 år. Vårdnadshavarna meddelas alltid om en elev trots detta ertappas med att röka under skoltid.
 • Om någon använder våld eller begår brott görs alltid polisanmälan.
 • Skolan är en arbetsplats och därmed enskilt område. Därför avvisas okända besökare, som inte kontaktat expeditionen och fått tillstånd att vistas i skolan

DET ÄR INTE TILLÅTET:

 • Att mobbas, retas eller slåss
 • Att fotografera varandra utan tillåtelse
 • Att kasta snöboll, sten eller andra farliga saker
 • Att tugga tuggummi under lektionstid.
 • Att dricka läsk eller dylikt i skolan.
 • Att ta med farliga föremål som kan skada andra
 • För elever år F-5 att lämna skolans område utan tillstånd
 • Att skräpa ned eller klottra
 • Att cykla eller åka skateboard m m  på skolgården

OM DU BRYTER MOT ORDNINGSREGLERNA GÄLLER FÖLJANDE:

1. Samtal mellan personal – elev
2. Samtal hem
3. Vid upprepade förseelser kallas elev och förälder till skolan för samtal
4. Sker ingen förbättring informeras skolledningen

Dela: