Elevråd

Gamla elevrådsprotokollen kan ni läsa i högerspalten under relaterade dokument både ifrån åk 1-5 och åk 7-9.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokoll Elevråd v 41 
Datum: 6 oktober 2014
Närvarande: Alla klasser förutom 4b och 5b

Alla protokoll ska tas upp på klassrådsmötena, även om de inte inneburit några
frågor till klassen. Elevrådsrepresetanterna berättar vad som bearbetas under
mötena för att försöka få klassen att förstå vikten med elevrådet och kanske
därmed driva viktiga frågor.

• Despina Björkén och Ali Hasemi hälsar alla välkomna.
• Despina läser upp föregående protokoll.
Elevernas frågor

• 1B tycker att städningen i klassrummet och i kapprummen måste bli bättre. Det finns mycket damm på golvet och på hyllorna. Marina ska lyfta upp dessa synpunkter till städpersonalen på skolan. Hon ska även vara med på vårt nästa elevrådsmöte 10/11.

• Samtliga klasser vill att skolan införskaffar en till svävagunga på skolgården. Eleverna tycker även att skolan borde göra något med den tomma asfaltsytan på skolgården. Eleverna önskar en bandyplan eller att man ritar ut flera kingrutor. Ulf och Eva är informerade.

• 3A tycker att det ska vara bättre städning på toaletterna samt att det borde finnas ett schema om vilka klasser som får använda fotbollsplanen under rasterna. Det är oftast samma elever och klasser som spelar på planen. Ali ska informera fritidspersonalen på skolan om hur vi gör med fotbollsplanen på skolgården. Just nu gäller först till kvarn och att en klass endast får ha en fotbollsplan.

• Samtliga klasser önskar bollar, hinkar och spadar till Boden. Marika ska tillsammans med fritidspedagogerna beställa in nytt material till Boden.

• 4A tycker att det blir stressigt när de ska byta om till gymnastiken. Högstadiet stör eleverna i omklädningsrummet. Idrottslärarna är informerade.

• Samtliga klasser undrar när Matrådet är. Tobias är igång med matrådet. Första mötet var den 6/11.
Nästa elevråd 1/12

Dela: